Hissmodernisering

S:t Eriks Hiss har en hög kapacitet att bygga om hissar och dina önskemål som beställare väger tungt. Vår ambition är korta leveranstider och snabb hjälp i akuta lägen. Vårt styrsystem är olåst vilket underlättar för fastighetsägare vid drift och skötsel av hissar även efter garantislut. Om hissen behöver en uppgradering för att uppfylla dagens gällande lagkrav för hissar så tar vi hand om hela processen för en säkrare, mer tillgänglig och mer energisnål hiss.
Välkommen!

Det finns flera skäl att låta modernisera hissen.

Hissen är gammal

Hissens delar är gamla och reservdelar är svåra att få tag på. Vid ett stopp är det då risk för att hissen blir stående en längre tid i väntan på nya hisskomponenter eller att hissen måste byggas om akut.

Hissen har många oplanerade driftstopp

En hiss som stannar skapar frustration för alla som behöver använda den. Kanske har man försökt byta ut olika hissdelar och komponenter utan att nå ett bra resultat och slippa hissproblem. Då är det oftast mer lönsamt att modernisera hissen.

Någon del av hissens utrustning döms ut vid hissbesiktningen

Kontrollorganet för säkerhetsbesiktningen dömer ut någon av hissens installationer vid den årliga hissbesiktningen.
Kanske har verksamheten i fastigheten förändrats sedan hissen installerades, vilket ställer nya krav på hissens kapacitet
och föranleder en hissombyggnad.

Fördelar med att modernisera hissen

Säkrare med modern hiss

 • Hissen utrustas med en korgdörr för minskad klämrisk.
 • Hissen saktar in mjukt och ställer sig alltid i exakt nivå med våningsplanet, vilket minskar risken att snubbla.
 • Nödtelefon installeras i hissen.

Hissen får ökad tillgängliget

 • Större hisskorg och dörrar ökar gör det enklare att komma in i hissen med rullstol, barnvagn eller stora transporter.
 • Hissknapparna får ljusindikering och en talande röst som anger våningsplanet installeras.
 • Handledare, vikstol och spegel kan installeras i hisskorgen.

Miljövänligare hiss och billigare hissdrift

 • Gammalt hisskablage byts ut mot nya miljövänliga kablar.
 • Nya hissmotorer förbrukar betydligt mindre energi än gamla.
 • Ny LED-belysning som tänds när dörren öppnas reducerar energiförbrukningen.
 • En stor del av de nya komponenterna är återvinningsbara eller biologiskt nedbrytbara.

Bättre hisskomfort och högre prestanda

 • En ombyggd hiss blir inte lika lätt överbelastad, vilket är bra vid till exempel in- och utflyttning.
 • Ljudnivån blir lägre för såväl hissresenären som den som har sin bostad nära hisschaktet.
 • Hissens system har ett filter som skyddar mot störningar från andra elektriska system i byggnaden.
 • En modern hiss höjer fastighetens värde.

Kontakta oss så berättar vi mer


Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss? Använd formuläret här nedan så återkommer vi till dig så fort vi kan!

  Företag

  Namn: *

  Ditt telefonnummer

  Gatuadress

  Postnummer

  Ort

  Din e-post*

  Kommentar