Garageportar, grindar och automatiska dörröppnare

S:t Eriks hiss servar garageportar, grindar och automatiska dörröppnare i Storstockholm med omnejd. Vi besöker dig gärna för en kostnadsfri genomgång av dina portar eller inkommer med ett serviceförslag.

Garageportar och grindar

Som beställare kan det vara bekvämt att använda sig av en entreprenör som tar hand om samtliga maskindrivna anläggningar inom fastighetsbeståndet. Det förenklar vid förebyggande underhåll, felanmälan och jour, vid nyckelhantering och i kontakt mellan beställare och entreprenör.

S:t Eriks Hiss portavdelning servar och underhåller motordrivna portar, till exempel vikportar, skjutportar och slagportar. Eldrivna portar ska besiktigas vartannat år och behöver periodiserad tillsyn och skötsel.
S:t Eriks Port  installerar också nya portar och renoverar eller moderniserar befintliga portar.
Sant tar hand om driften av era manuella portar, grindar och lastbryggor.

Automatiska dörröppnare på hissar och i fastighetsutrymmen

Dörröppnare som installeras på hissdörrar hör inte per automatik till hissen. I många fall har hissen utrustats med dessa senare. Det kan också vara så att den har installerats i samband med en bostadsanpassning i kommunens regi där en brukare har ett särskilt behov. Då sitter det ofta öppnare även på entrédörren. S:t Eriks Hiss servar även automatiska dörröppnare i Stockholm med omnejd. Öppnarna har inget besiktningstvång, men man rekommenderar vanligtvis att de får skötsel och tillsyn två gånger per år.

Kontakta oss så berättar vi mer


Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss? Använd formuläret här nedan så återkommer vi till dig så fort vi kan!

  Företag

  Namn: *

  Ditt telefonnummer

  Gatuadress

  Postnummer

  Ort

  Din e-post*

  Kommentar