Första hissarna

Det började med handdrivna hisskonstruktioner i Egypten för att lyfta stenblock till pyramiderna.
Nästan 5 000 år senare ska människor färdas 632 meter up i Shanghai Towers på 55 sekunder.

Historiens första dokumenterade hissar – eller hissliknande konstruktioner, åtminstone – är från byggandet av Egyptens pyramider 2 600 före Kristus, då man med handkraft lyckades veva upp de stora stenblocken till rätt plats.

Under historien använde man sig sedan hävarmar, vevar, taljor och tramphjul för att lyfta tunga föremål.

Bland annat fanns hissar under manegen i Colosseum i Rom, på vilka man lyfte upp vilda djur till gladiatorspelen.

På 1700-talet tillverkade Christopher Polhem en hiss som drevs med vattenhjul vid Falu gruva. Det är första gången som ordet ”hiss” nämns i svenska texter.

Den första personhissen i Sverige var troligen den ångdrivna hissen på Grand Hotel i Stockholm från 1881. Den gamla Katarinahissen vid Slussen i Stockholm stod färdig 1883. Redan efter första året hade den haft nästan en miljon trafikanter.

1935 invigdes nya Slussen och även den nya Katarinahissen, som var i bruk ända fram till 2011.